Święta Bożego Narodzenia

W przededniu Bożego Narodzenia spieszę z życzeniami. Podpisuję się pod pięknymi słowami św. Jana Pawła II:

Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak. Mijają wieki i tysiąclecia,

ale znak pozostaje i przemawia również do nas,

mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia.

Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych,

którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów;

znak wolności dla biednych i uciśnionych;

znak miłosierdzia dla tych,

którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu;

znak miłości pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony.

Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga,

który z miłości stał się człowiekiem.”

Niech nasze serca staną się wygodnym żłóbkiem dla Bożej Dzieciny, skąd płynie ciepło, ruch powietrza także dla naszych żagli unoszących się ku Portowi Zbawienia.

Ks. kpt. Andrzej Jaskuła