Żegnamy Przyjaciela, liczymy na nowego Orędownika

W dniu 6 czerwca 2024 roku w obecności rodziny ziemskiej m. in. mamy i siostry oraz rodziny eklezjalnej z ks. bp. diecezjalnym Krzysztofem Włodarczykiem, około stu współbraćmi w kapłaństwie, licznym gronem wdzięcznych wiernych świeckich i lokalnymi władzami pożegnaliśmy śp. ks. Macieja Chmielewskiego. Spoczął w swej parafii pod wezwaniem św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej, ale ma swoje trwałe miejsce we wdzięcznej pamięci i sercach wielu ludzi, którym towarzyszył i służył na różne sposoby. W poprzednim wpisie chcieliśmy uchwycić naturalne piękno i dobro, którymi się z nami dzielił na Iżu, czy w czasie spotkań formacyjnych dla kadry CSpŻ.

Słowo pożegnania przez Prezesa Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami, kapitana jachtowego, ks. prałata Andrzeja Jaskułę:

Zamieszczając poniżej nieco materiałów z pogrzebu zachęcam do wysłuchania testamentu śp. ks. Macieja i kazania ks. Romana Sosnowskiego, proboszcza parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Występie, kolegi kursowego ks. Macieja, który ukazuje tajemnicę jego duchowej drogi służby i ofiary jako „kardiochirurga” uwalniającego od śmiertelnego zagrożenia ludzkie serca. Ta piękna relacja z pogrzebu została opublikowana  przez kanał Maryja TV

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej
Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami – Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) – 6 czerwca 2024 – Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej

 

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej

 

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej

 

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej

 

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej

 

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami - Zmarł nasz kapelan i przyjaciel ks. Maciej Chmielewski (14.12.1971-03.06.2024) - 6 czerwca 2024 - Uroczystości pogrzebowe w Parafii św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej