Życzenia Wielkanocne

„Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się Kościele Święty, Matko nasza…”

(Exultet)

Zmartwychwstały najpierw wstąpił do otchłani powitać tych, co czekali od wieków, tysiącleci… Otchłań, słowo bliskie żeglarzowi, przywołuje inne otchłanie, gdzie wyrusza Pan. Otwórz się, a usłyszysz: „Witajcie!”

„Słowo wyjątkowe – powie ks. Twardowski – bo można je powiedzieć tylko w pełni radości i w dobrym humorze.”

Życzę, by pobrzmiewało w Waszych uszach przez cały rok, do następnej Paschy, jak powiew sprzyjających wiatrów…

Andrzej Jaskuła, prezes CSpŻ