Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami

Szkolenia żeglarskie

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami

Szkolenia żeglarskie kończące się egzaminem na patent żeglarza jachtowego

Jeśli Twoim marzeniem jest zdobycie uprawnień żeglarza jachtowego, zapisz się na szkolenie żeglarskie w naszym ośrodku na wyspie Iź w Chorwacji. Szkolenie prowadzą  instruktorzy z listy opublikowanej na stronie PZŻ-u, dwutygodniowy obóz kończy się egzaminem na patent żeglarza jachtowego. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 14 lat.

W programie obozu:

  • szkolenie (teoretyczne i praktyczne) na patent żeglarza jachtowego,
  • zajęcia muzyczne, wieczory szantowe
  • zajęcia formacyjno – duchowe

Terminy obozów w roku 2024:

 10-25 lipca 2024 – Koszt obozu – 3800 (dojazd, pobyt, szkolenie, ubezpieczenie)

 

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem obozu to:

  1. Pobierz  załączoną ->  „KARTĘ UCZESTNIKA OBOZU SZKOLENIOWEGO„, wypełnij ją i prześlij na adres sekretariatu: Sekretariat CSpŻ, ul. Bydgoska 11, 89- 412 Sośno
  2. Dokonaj wpłaty na konto stowarzyszenia CSpŻ: BS WIĘCBORK nr 02 8162 0003 0000 3636 2000 0010. Można opłatę wnosić ratami: I rata  (1500 zł) w momencie zgłaszania się, pozostała część  na 2 tygodnie przed wyjazdem.
  3. O zakwalifikowaniu się na obóz decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin dokonania wpłaty na nasze konto!!!
  4. Na miesiąc przed turnusem przesyłamy uczestnikom regulamin obozu oraz szczegółową informację o wyjeździe (miejsce, godzina itp.)

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!