Komunikat dla uczestników obozu od 25 lipca do 9 sierpnia br.

Drodzy Harcerze Nieprzetartego Szlaku!
Proszę wypełnić załączoną tu: „KARTĘ UCZESTNICTWA HNS” i odesłać na
adres: sekretariat@cspz.pl

Z pozdrowieniami, organizatorzy obozu szkoleniowego